Asezare. Pozitia geografica a comunei.

Comuna Tudor Vladimirescu este una din localitătile rurale mari ale judetului Galati si se află asezată pe malul stâng al râului Siret, la distanta de 35 km sud-est de municipiu Tecuci si la 40 km nord-est de municipiu Galati avand o suprafată de 5.552ha.

Are ca vecini:

- la nord Liesti si Fundeni

- la vest Fundeni si raul Siret

- la est Slobozia Conachi si Piscu

- la sud Namoloasa si raul Siret

Casa in Tudor Vladimirescu
Casa in Tudor Vladimirescu

Relief. Comuna Tudor Vladimirescu este situată pe două subunităti geomorfologice de bază Câmpia Tecuciului ca subunitate a Câmpiei Române pentru zona de terasă nord de Siret si Câmpia Siretului Inferior pentru zona de luncă din sudul teritoriului. Zona de terasă din teritoriu apartine Câmpiei Tecuciului, relieful are un grad mic de fragmentare având în general o orientare pe directia N-S. Fragmentarea este dată de cele 2 văi care străbat teritoriu – Valea Gerului străbate teritoriu de la N-S, - Valea Călmătui străbate teritoriu pe o mică distantă în partea de vest. Zona de terasă are aspectul unei câmpii plane, usor ondulate, energia reliefului în această zonă de terasă este foarte mică cu înăltimi cuprinse între 7-8 m deasupra nivelului luncii.

Floră si faună. Teritoriul comunei Tudor Vladimirescu apartine formatiunii vegetale de step. Alcătuirea floristică a stepei se mai poate identifica prin ierburile ruderale sau prin cele existente între plantele de cultură si amintim următoarele SETARIA GLAUCA- mohor, AGROPIRUM RP-pir, CIRSIUM ARVENSE-pălămida, SINAPSIS ARVENSIS- rapita, ATRIPLEX TATARICA- căprita, ARTEMISA AUSTRIACA- pelenita. Pe marginea drumurilor întâlnim VERBASCUM PHALAMOIDES- lumânărica, CONIUM MACULATUM- urzica moartă. Vegetatia cultivată este reprezentată prin grâu, orz, porumb, floarea- soarelui, sfecla de zahăr, in, fasole, mazăre, legume, vită de vie, etc. Fauna apartine biotipului stepei ti silvostepei. Mamiferele cele mai reprezentative sunt din grupul rozătoarelor, SECISTA SUBTILIS- soarecele de stepă, MICROTUS ARVALIS- soarecele de câmp, APODEDUM AGRAPIUS- sobolanul de câmp, CRICETUS CRICETUS- hârciogul, LEPUS EROPAEUS- iepurele de câmp, PERDIX PERDIX- potârnichea. Comuna Tudor Vladimirescu apartine bazei hidrografice a râului Siret. Râul Siret formează hotarul de sud al teritoriului comunei pe o lungime de 12 km, despărtindu-l de comuna Nămoloasa, Siretul primeste doi afluenti importanti pârâul Gerul si pârâul Călmătui.

Intrare in Tudor Vladimirescu
Intrare in Tudor Vladimirescu

Clima. Comuna Tudor Vladimirescu apartine în totalitate sectorului cu climă continentală, verile sunt foarte calde si uscate, iar iernile geroase marcate de viscole puternice. Vânturile care bat în această zonă sunt cele de N, N-E care au o frecventă de 16,1 si respectiv 19,8 si o intensitate de 5,3 si 4,2.